Inteligentné technológie. Budúcnosť pre váš byt

12. júna, 2023

Nárast zastúpenia inteligentných domov a bytov je vo svete v posledných rokoch enormný a je otázka veľmi blízkej budúcnosti, kedy tento trend výraznejšie zasiahne aj nás. V západných krajinách je v súčasnej dobe až 40 % novovybudovaných rezidenčných nehnuteľností vybavených určitou formou inteligentného riadenia. U nás je to momentálne len približne 3 %.

Základným poslaním inteligentného bývania je zabezpečiť jeho majiteľovi komfort, bezpečnosť a úsporu. Tieto tri oblasti hrajú v rozhodovaní užívateľa kľúčovú úlohu.

Komfort

Komfortom je tu chápaný predovšetkým nový prístup k ovládaniu a riadeniu jednotlivých technológií a možnosť automatizácie niektorých činností. V ideálnom prípade existuje len jeden riadiaci systém, ktorý ovláda všetky pripojené obvody. Riadenie prebieha buď automaticky pomocou vopred nastavených režimov a časových programov na základe senzorov a detektorov alebo manuálne aktiváciou príslušnej funkcie. Ovládacím prvkom môže byť mobilný telefón, tablet alebo akýkoľvek počítač. Ovládať je možné vďaka všadeprítomnému internetu samozrejme odkiaľkoľvek – z domu, zo záhrady, z práce alebo aj z dovolenky. 

Bezpečnosť 

Ani zabezpečenie už nie je vnímané len ako klasická zabezpečovacia alebo požiarna signalizácia. Je komplexnejšie a spadá do neho maximálna ochrana obyvateľov a aj samotného bytu. Vyšším stupňom ochrany je napríklad aj ochrana proti haváriám, akými sú úniky plynu alebo vody. Detektory plynu umiestnené v blízkosti plynových spotrebičov včas zistia únik a môžu zastaviť hlavný prívod plynu. Rovnako tiež detektory zaplavenia v technickej miestnosti, kúpeľniach a kuchyni včas odhalia haváriu a uzavrú hlavný prívod vody skôr, než dôjde k rozsiahlejším škodám. Pre vyššiu bezpečnosť obyvateľov tiež prispieva aj to, že ovládacie vypínače pracujú s bezpečným napätím a nehrozí teda úraz elektrickým prúdom.

Úspora

Prevádzkové úspory sa prejavujú najviac v oblasti vykurovania. Pri použití nezávislého riadenia teploty v jednotlivých miestnostiach je možné dosiahnuť významné úspory. Výrobcovia týchto systémov uvádzajú v niektorých prípadoch až 30 % úspory oproti klasickému riadeniu s jedným termostatom. Usporiť na vykurovaní a chladení je však ďalej možné aj napríklad vhodným riadením tieniacej techniky.

S úsporami veľmi úzko súvisí aj meranie a správa energií. Táto relatívne nová disciplína získava stále viac na obľúbenosti i význame. Dôvodom sú najmä stále rastúce ceny energií. Merať je možné nielen celkovú spotrebu, ale aj spotrebu jednotlivých spotrebičov. Užívateľ tak získa prehľad, koľko jeho byt aktuálne spotrebováva, koľko spotreboval od začiatku mesiaca, roku a ďalšie štatistické údaje. Najvyššou úrovňou správy energií sú inteligentné domy a byty s predikciou spotreby. Na základe databázy historických dát a aktuálneho vývoja dokážu predpovedať, aký bude vývoj spotreby energie v budúcnosti. 

Inteligentné technológie v domácnostiach dnes už nie sú žiadnou výnimočnosťou. Stáva sa z nich bežný produkt, ktorý je samozrejmosťou aj v 76 lukratívnych bytoch najvyššieho štandardu v Modex residence a Ružičkovom dome v Žiline. Každý z bytov je možné napojiť na smart technológie a jednoducho si užívať jeho dokonalý komfort a bezpečnosť pri najvyšších možných úsporách za energie. 

Viac informácií o projektoch nájdete na: 

www.modex.sk a www.ruzickovdom.sk

Zdieľať článok