Synagóga Bytča

Projekt rekonštrukcie synagógy v Bytči má za cieľ okrem záchrany historického a kultúrneho dedičstva aj sprístupnenie priestorov synagógy širokej verejnosti. Zrekonštruovaná synagóga nebude objektom náboženského významu. Bude slúžiť všetkým Bytčanom predovšetkým na kultúrno-spoločenské účely, stane sa miestom koncertov, výstav, divadelných predstavení a sídlom bytčianskeho mestského múzea. Je predpoklad, že do mesta pritiahne turistov a návštevníkov z domova, aj zo zahraničia a znova sa zaskvie ako unikátny šperk tohto regiónu.

Synagóga v Bytči patrí, popri komplexe objektov renesančného zámku a farského kostola Všetkých svätých na námestí, medzi najhodnotnejšie historické pamiatky tohto regiónu. Vznik a existencia synagógy úzko súvisela s veľkým počtom židovského obyvateľstva, ktoré v Bytči žilo najmä na konci 18. a začiatkom 19. storočia a aktívne sa podieľalo na hospodárskom i kultúrno-spoločenskom živote mesta. Murovaná stavba synagógy stála v Bytči už v roku 1801, ale jej súčasná podoba v neorománskom slohu je výsledkom stavebných aktivít Židovskej náboženskej obce na konci 19. a začiatku 20. storočia.

V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie a získavanie povolení potrebných na komplexnú rekonštrukciu synagógy a zmenu účelu jej využitia. Predpokladaný termín spustenia ďalších stavebných prác za účelom rekonštrukcie synagógy je v roku 2023.

StavPripravujeme
LokalitaBytča
Začiatok rekonštrukcie2023
Web

Galéria

Lokalita

Zdieľať článok